Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

КЕРУВАННЯ ПРОЕКТОМ У СЕРЕДОВИЩІ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ DELPHIМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичної роботи № 5
з дисципліни
”Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних технологій”
для студентів базового напряму „Комп’ютерні науки”
спеціальності „Інтелектуальні системи прийняття рішень”

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж
Протокол № 3 від 18.10.07р.

 Керування проектом у середовищі візуального програмування Delphi. Методичні вказівки до практичної роботи №5 / Укл.: Я.П.Кісь, Н.Б.Шаховська, В.А.Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, №2436 від 26.11.07р. – 36 с.

Укладачі    Кісь Я.П., канд. техн. наук, доцент
                Шаховська Н.Б., канд. техн. наук, доцент
                Висоцька В.А., асистент

Відповідальний за випуск Пасічник В.В., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти Катренко А.В., канд. ек. наук, проф.
                  Каркульовський В.І., канд. техн. наук., доцент каф. САПР

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)