Берко, А.Ю. Методи та засоби оцінки ризиків безпеки інформації в системах електронної контент-комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, І.В. Рішняк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 591. – Стор.81-86.

УДК 004.413.4, 004.942, 007.5, 65.011.3, 681.518

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, І.В. Рішняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано засоби захисту інформації в системах електронної комерції та запропоновано моделі цих систем на основі аналізу та оцінювання інформаційних ризиків.

Analysis of the of proofing tools for electronic commerce systems is considered and the models of these systems on the basis of analysis and evaluation of information risks are offered in the article.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)