Генерація матриці
для методу аналізу ієрархій (МАІ)


Введіть кількість критеріїв оцінки 2-го рівня (розмір матриці)
(<2 обмеження >50)
Введіть кількість критеріїв оцінки 3-го рівня
(<2 обмеження >10)
Для заповнення матриці після введення розміру матриці
необхідно встановити метод сортування інтенсивності відносної важливості:

Зростання Убування