Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

КОМБІНОВАНІ ТИПИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 13

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Комбіновані типи: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 13 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 20 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із комбінованими типами на мові Сі.

1.       Теоретичні відомості

1.1.          Структури

Розглянемо випадок, коли потрібно описати сукупність характеристик машини. Нехай для опису машини потрібно вказати її виробника (символьний рядок), модель (символьний рядок), рік виготовлення (беззнакове ціле число) і тип кузова (перелік). Для такого опису масиви не підходять, оскільки вони використовуються для роботи з однотипними значеннями. Використовувати незв’язані змінні також недоцільно, оскільки при збільшенні кількості машин кількість змінних буде збільшуватись, що значно ускладнить опрацювання даних. Саме для вирішення таких задач використовують структурні типи та структури.

1.1.1.     Визначення структурного типу

Структури – це об’єднані дані, які логічно зв’язані між собою.

Структурний тип – це тип даних, що визначається користувачем і складається з набору елементів, які називаються полями.

Загальний вигляд визначення структурного типу такий:

struct [<ім’я_типу>] {

<тип_даних> <ім’я_поля_1>;

...

<тип_даних> <ім’я_поля_N>;

} [<список_змінних>];

де <ім’я_типу> – необов’язкове ім’я структурного типу;

<тип_даних> <ім’я_поля> – оголошення поля;

<список_змінних> – необов’язкове оголошення змінних-структур.

Структура повинна містити принаймні одне поле. Назви полів у межах однієї структури мають бути унікальними, але назву поля певної структури можна використовувати як ідентифікатор іншого ресурсу – змінної, типу, функції, поля іншої структури чи об’єднання. У різних структурах можна використовувати однакові назви полів. Кожний блок визначення даних повинен закінчуватися символом “;” (крапка з комою).

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)