Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 Запорізький національний технічний університет

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Науковий журнал
Виходить чотири рази на рік
No 4(43) 2017
Заснований у січні 1999 року.

Засновник і видавець – Запорізький національний технічний університет.
ISSN 1607-3274 (друкований), ISSN 2313-688X (електронний).

Запоріжжя
ЗНТУ
2017

Запорожский национальный технический университет

Радиоэлектроника, информатика, управление

Научный журнал
Выходит четыре раза в год
No 4(43) 2017
Основан в январе 1999 года.

Основатель и издатель – Запорожский национальный технический университет.

ISSN 1607-3274 (печатный), ISSN 2313-688X (электронный).

Запорожье
ЗНТУ
2017

Zaporizhzhya National Technical University

Radio Electronics, Computer Science, Control

The scientific journal
Published four times per year
No4(43) 2017
Founded in January 1999.

Founder and publisher – Zaporizhzhya National Technical University.
ISSN 1607-3274 (print), ISSN 2313-688X (on-line).

Zaporizhzhya
ZNTU
2017

 

Для перегляду тексту необхідно залогінитись.