Рейтинг користувача: 3 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Л.В. Чирун, В.А. Висоцька

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій

Львів: Видавництво “Українські технології”, 2010. – 174 с.

Конспект лекцій містить короткий курс матеріалу, необхідного для вивчення основних теоретичних та концептуальних засад, функціональних можливостей і практичного застосування методів програмування, створення та написання програм на алгоритмічній мові Pascal. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття і засвоєння. У конспекті крім теоретичних викладень з дисципліни “Основи програмування” наводяться зразки контрольних питань та прикладів розв'язування типових практичних завдань для самоконтролю, організації перевірки чи самоперевірки засвоєння матеріалу.
Конспект лекцій призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань "Системні науки та кібернетика" (напрям 6.040303 "Системний аналіз"), "Інформатика та обчислювальна техніка" (напрям 6.050101 "Комп’ютерні науки") і споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Відповідальний за випуск: Пасічник В.В., д-р техн. наук, проф.

Рецензенти: Русин Б.П., д.т.н., проф.
Верес О.М., к.т.н., доц.

Для перегляду тексту необхідно залогінитись.