Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Додатки

Табл. А. 1. Аналіз результатів застосування методів та засобів опрацювання інформаційних ресурсів

Назва Для чого признач. Мат. апарат Дослідники Переваги Обмеження
Human-based computation Певна частина дослідження здійснюється через аутсорсинг, передання частини завдань людині та використання на певних етапах дослідження саме людських навичок. Людина або група людей, пропонують свої варіанти вирішення проблеми, а комп’ютер збирає, інтерпретує, і об’єднує ці рішення. Штучний інтелект Річард Доукінз (Richard Dawkins),  Віктор Джонсон (Victor Johnston), Карл Сімс (Karl Sims) Луіс вон Агн (Luis von Ahn) Використовує відмінності у здібностях, і альтернативні витрати між людиною і комп’ютером для досягнення максимально ефективної взаємодії людини з комп’ютером Результати застосування методу залежать від людського фактору, затримка результатів в часі, відсутність автоматизації процесів опрацювання контенту
Контент-аналіз Якісно-кількісний метод вивчення текстового контенту, який характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційному опрацюванні тексту з подальшою інтерпретацією результатів Математична статистика, теорія ймовірності, математична лінгвістика М. Вебер (M. Weber), Ж. Кайзер (J. Kaiser), Б. Гласер (B. Glaser), А. Стросс (A. Strauss), Г. Лассуел (H. Lasswell), О. Холсті (O. Holsti), Щербина Ю.М.,  Іванов В.Ф.,  Федорчук А.Г., Сорока М.Б.,  Большакова Е.И.,  Костенко Н.,  Ермаков А.Е. Перевагою методу є ефективність при аналізі великих інформаційних масивів. Дозволяє виміряти людську поведінку. На відміну від опитувань контент-аналіз вимірює не те, що люди говорять, а як говорять. Необхідність використовувати великі тематичні словники та персоналізовані словники, що збільшує час на отримання кінцевого результату.
Байєсовий підхід Накопичування даних про інформаційні потоки, підтвердження або не підтвердження певної гіпотези для визначення релевантності контенту Теорія імовірності Ландэ Д.В., Фурашев В.Н., Брайчевский С.М., Григорьев А.Н. Вдається накопичувати дані про інформаційні потоки, що надходить із різних джерел з метою підтвердження або не підтвердження певної гіпотези Визначення лише одного параметру управління контентом - релевантність

 

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)