Зміст статті

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

Зміст

Зміст                                                                                                                                                               3

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів                                                      6

Вступ                                                                                                                                                              8

Розділ 1 Інформаційні технології для побудови та впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів                                                                                                                              11

1.1. Аналіз способів формування контенту                                                                                            11

1.1.1. Аналіз властивостей та особливостей контенту                                                                      11

1.1.2. Сервіси управління контентом                                                                                                  14

1.2. Дослідження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів                                                                                                    15

1.2.1. Системи електронної комерції та їх класифікація                                                                   15

1.2.2. Системи електронної контент-комерції та їх класифікація                                                     16

1.3. Інформаційні ресурси                                                                                                                       17

1.4. Технологія управління контентом в інтелектуальних системах опрацювання інформаційних ресурсів                                                                                                                                                                  19

1.4.1. Процес управління контентом                                                                                                  19

1.4.2. Методи управління текстовим контентом                                                                                24

1.4.3. Засоби управління текстовим контентом                                                                                 33

1.5. Онтології як ядро баз знань інтелектуальних систем                                                                     39

1.5.1. Сфери використання онтологій та їх місце в структурі інтелектуальної системи                 39

1.5.2. Мови описування онтологій                                                                                                      41

1.6. Проектування системи автоматизованого синтезу онтології                                                         44

1.6.1. Метод видобування знань з тексту                                                                                           44

1.6.2. Огляд досліджень у галузі видобування знань та навчання онтології                                    46

1.6.3. Вибір прототипу онтології заданої проблемної області                                                         49

1.6.4. Попереднє опрацювання природомовного тексту                                                                   51

1.6.5. Виділення формальних ознак семантичних зв’язків між поняттями у реченні                      52

1.6.6. Метод оцінювання релевантності текстового документа до інформаційних потреб клієнта 56

1.6.7. Стан проблеми                                                                                                                           57

1.6.8. Вибір мови подання знань                                                                                                         58

1.7. Реалізація системи автоматизованої розбудови базової онтології                                                59

1.7.1. Основні модулі системи CROCUS                                                                                            60

1.7.2. Функціональне призначення модулів системи CROCUS                                                         62

1.7.3. Обгрунтування вибору програмних засобів                                                                             64

1.8. Принцип роботи та структура парсера веб-джерел інформації в рамках проекту Crocus           66

1.8.1. Мета та технічне завдання щодо призначення парсера                                                           66

1.8.2. Інструментарій необхідний для створення парсера                                                                66

1.8.3. Бібліотека парсера. Використані методи, поля та їх призначення                                         67

1.8.4. Загальна та принципова схема структури парсера.                                                                 68

1.9. Основні результати та висновки до розділу                                                                                    71

Розділ 2 Аналіз процесів опрацювання інформаційних ресурсів                                                              73

2.1. Структура інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів                                   73

2.1.1. Інформаційні потоки в інтелектуальних системах опрацювання інформаційних ресурсів   73

2.1.2. Компоненти інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів                         79

2.1.3. Процеси та етапи проектування інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів    87

2.2. Формалізація інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів                               90

2.3. Процеси опрацювання інформаційних ресурсів                                                                             93

2.3.1. Аналіз процесу формування текстового контенту                                                                  93

2.3.2. Аналіз процесу управління текстовим контентом                                                                   96

2.3.3. Аналіз процесу супроводу текстового контенту                                                                     99

2.4. Поняття адаптивної онтології                                                                                                        102

2.4.1. Визначення основних понять та властивостей графу онтології бази знань                         103

2.4.2. Вибір комп’ютерного подання моделі онтології                                                                   103

2.5. Метризація функціонування інтелектуальних систем на основі адаптивних онтологій             104

2.5.1. Функціональна модель інтелектуальних систем для задач класифікації                             104

2.5.2. Функціональна модель інтелектуальних систем для задач класифікації з використанням онтологій                                                                                                                                                            106

2.5.3. Семантичні метрики                                                                                                                107

2.5.4. Метрика на основі адаптивних онтологій                                                                              109

2.6. Методи задання ваг важливості понять онтології                                                                         112

2.6.1. Методи задання ваг важливості понять онтології для семантичних задач                           112

2.7. Інтелектуальна пошукова система                                                                                                113

2.7.1. Особливості формування запиту користувачами                                                                  114

2.7.2. Пошук за документом-взірцем                                                                                               114

2.7.3. Аналіз методів оцінювання подібності текстових документів для рангування результатів роботи ІПС                                                                                                                                                            115

2.7.4. Коефіцієнт Дайса                                                                                                                     115

2.7.5. Векторно-просторова модель                                                                                                 115

2.7.6. Латентно-семантичне індексування                                                                                        116

2.7.7. Обґрунтування необхідності інтелектуалізації пошуку                                                        116

2.7.8. Особливості анотованих наукових публікацій                                                                       117

2.7.9. Принцип роботи системи пошуку та ранґування електронних текстових документів        117

2.7.10. Пошуковий агент. Супроводжувальна база даних                                                               118

2.7.11. База знань та її онтологія                                                                                                      119

2.7.12. Доповнення концептуальних графів текстових документів контекстом онтології ІПС    120

2.7.13. Дослідження ефективності методу оцінювання подібності електронних текстових документів  121

2.8. Висновки до другого розділу                                                                                                         128

Розділ 3 Методи опрацювання інформаційних ресурсів                                                                         130

3.1. Застосування методів опрацювання інформаційних ресурсів                                                      130

3.2. Метод формування текстового контенту                                                                                      137

3.2.1. Відбір контенту з різних джерел інформації                                                                          137

3.2.2. Процес виявлення дублювання змісту текстового контенту                                                 140

3.2.3. Форматування текстового контенту                                                                                       141

3.2.4. Виявлення ключових слів тематики текстового контенту                                                     142

3.2.5. Процес рубрикації текстового контенту                                                                                148

3.2.6. Формування дайджестів текстового контенту                                                                       151

3.2.7. Процес розподілу текстового контенту                                                                                 153

3.3. Метод оперативного управління текстовим контентом                                                               155

3.3.1. Основні етапи управління текстовим контентом                                                                   155

3.3.2. Формування інформаційного ресурсу                                                                                    159

3.3.3. Індивідуалізація роботи користувачів системи                                                                      160

3.3.4. Використання анотацій в процесах пошуку контенту                                                           161

3.4. Метод супроводу текстового контенту                                                                                         163

3.4.1. Формування інформаційних портретів контенту та користувачів                                        163

3.4.2. Виявлення тематичних сюжетів текстового контенту                                                           166

3.4.3. Формування портретів потоків текстового контенту                                                            168

3.5. Висновки до третього розділу                                                                                                       171

Розділ 4 Розроблення та впровадження інтелектуальних системи опрацювання інформаційних ресурсів      172

4.1. Проект розроблення інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів                 172

4.1.1. Характеристики проекту розроблення інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів                                                                                                                                                            172

4.1.2. Обґрунтування розроблення та впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів                                                                                                                                              173

4.1.3. Очікувані ефекти впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів   176

4.1.4. Вхідні дані інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів                          178

4.1.5. Опис вихідних даних інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів         179

4.2. Функціональні вимоги до інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів       180

4.2.1. Вимоги для програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів                              180

4.2.2. Додаткові вимоги до інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів        183

4.2.3. Вимоги до підсистеми формування текстового контенту                                                     184

4.2.4. Вимоги до підсистеми управління текстовим контентом                                                     187

4.2.5. Вимоги до підсистеми супроводу текстового контенту                                                        189

4.3. Інтелектуальна система опрацювання інформаційних ресурсів типу «Інтернет-газета» та «Інтернет-журнал»                                                                                                                                                  191

4.3.1. Структура систем «Інтернет-газета» та «Інтернет-журнал»                                                191

4.3.2. Аналіз результатів функціонування систем «Інтернет-газета» та «Інтернет-журнал»       193

4.4. Висновки до четвертого розділу                                                                                                    198

Список використаних джерел                                                                                                                   199

Додатки                                                                                                                                                      237