Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина, В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич

МАТЕМАТИЧНА ЛІНҐВІСТИКА

Книга 1. Квантитативна лінґвістика

Навчальний посібник

Серія «Комп’ютинґ»

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

УДК 004.93

ББК

Б

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист № 1/11-9785 від 22.10.10).

Рецензенти:

Цегелик Г.Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Камінський Р.М., доктор технічних наук, професор, Буковинський університет;

Пелещишин А.М., доктор технічних наук, Національний університет «Львівська політехніка».

Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., ШестакевичТ.В.

Математична лінґвістика. [Книга 1. Квантитативна лінґвістика] : [Навчальний посібник]. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 310 с.

ISBN 000-0000-00-0

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії математичної лінґвістикив дослідженні мов, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання природних мов. У книзі першій розглянуто питання квантитативної лінґвістики. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття і засвоєння. Подається перелік запитань і тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання (трьох рівнів складності) та довідкова інформація для розв’язування задач.

Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка» (напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки»), «Системні науки та кібернетика» (напрям 6.040303 «Системний аналіз») і споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням прикладної лінґвістики та інформаційних технологій. Може бути використаний аспірантами як підгрунтя для наукових досліджень і викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

УДК 004.93

ББК

Б

© Пасічник В.В., Щербина Ю.М.,

Висоцька В.А., Шестакевич Т.В., 2011

© «Новий світ-2000»

ISBN 000-0000-00-0

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)