Зміст статті

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

Математична лінгвістика. Книга 1. Квантитативна лінгвістика

book1

Автор(и):
Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В.
Тип видання:
навчальний посібник
Бібліографічний опис:
Математична лінґвістика. [Книга 1. Квантитативна лінґвістика] : навч. посібник / [В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич] // Серія «Комп’ютинґ». – Львів : «Новий світ -2000», 2012. — 359 с.

Анотація:
Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії математичної лінґвістики в дослідженні мов, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання природних мов. У книзі першій розглянуто питання квантитативної лінґвістики. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття і засвоєння. Подається перелік запитань і тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання (трьох рівнів складності) та довідкова інформація для розв’язування задач.

Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка» (напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки»), «Системні науки та кібернетика» (напрям 6.040303 «Системний аналіз») і споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням прикладної лінґвістики та інформаційних технологій. Може бути використаний аспірантами як підгрунтя для наукових досліджень і викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-9785 від 22.10.10).

Рецензенти:

Цегелик Г.Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Камінський Р.М., доктор технічних наук, професор, Буковинський університет;

Пелещишин А.М., доктор технічних наук, Національний університет «Львівська політехніка».