Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

 СТРУКТУРА, ВИКОНАННЯ ТА ВІДЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ BORLAND C++ 3.1

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1

з дисципліни ”Програмування та алгоритмічні мови”

для студентів спеціальності 7.030505 ”Системний аналіз”

 

Структура, виконання та відлагодження програм в інтегрованому середовищі Borland C++ 3.1: Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 / Укл.: Л.В. Чирун, Л.Б., Чирун, В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2011. – 36 с.

 

Укладачі                     Чирун Л.В., канд. техн. наук, доц.
                                    Чирун Л.Б., старший викладач
                                     Висоцька В.А., асистент                      

Відповідальний за випуск   Пасічник В.В., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти      Верес О.М., канд. техн. наук, доц.
                        Берко А.Ю., канд. техн. наук, доц.

 (Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)