Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ФАЙЛОВИХ ТИПІВ ДАНИХ
НА АЛГОРИТМІЧНІЙ МОВІ PASCAL

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичної роботи № 8
з дисципліни
”Інформаційні технології (обчислювальна техніка і програмування),
частина 1”
для студентів базового напрямку „Культура”
спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”

Реалізація файлових типів даних на алгоритмічній мові Pascal: Методичні вказівки до практичної роботи №8, №2309 від 13.06.07р.

 – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2007. – 45 с.

Укладачі Верес О.М., канд. техн. наук, доц.
Висоцька В.А., асистент
Шестакевич Т.В., асистент

Відповідальний за випуск Пасічник В.В., доктор техн. наук., проф.
Рецензенти Бобик І.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент
Кравець П.О., канд. техн. наук., доцент

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)