Рейтинг користувача: 3 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ АЛГОРИТМІЧНОЇ
МОВИ PASCAL

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичної роботи № 11
з дисципліни
”Інформаційні технології (обчислювальна техніка і програмування),
частина 1”
для студентів базового напрямку „Культура”
спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”

Графічні засоби алгоритмічної мови Pascal: Методичні вказівки до практичної роботи №11, №2359 від 12.07.07р. 

– Львів: Видавництво Національного університет ”Львівська політехніка”, 2007. – 40 с.

Укладачі Верес О.М., канд. техн. наук, доц.
Висоцька В.А., асистент
Шестакевич Т.В., асистент

Відповідальний за випуск Пасічник В.В., доктор техн. наук., проф.
Рецензенти Бобик І.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент
Катренко А.В., канд. екон. наук., доцент

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)