Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичної роботи № 1
з дисципліни
”Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних технологій”
для студентів базового напряму „Комп’ютерні науки”
спеціальності „Інтелектуальні системи прийняття рішень”


Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж
Протокол № 14 від 18.05.07р.

 Предметна область системного аналізу. Основні поняття системного аналізу. Методичні вказівки до практичної роботи №1 / Укл.: Я.П.Кісь, Н.Б.Шаховська, В.А.Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, №2432 від 26.11.07р. – 36 с.

Укладачі    Кісь Я.П., канд. техн. наук, доцент
                Шаховська Н.Б., канд. техн. наук, доцент
                Висоцька В.А., асистент

Відповідальний за випуск Пасічник В.В., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти  Бобик І.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент
                  Литвин В.В., канд. техн. наук., доцент


(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)