Рейтинг користувача: 3 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 ОПРАЦЮВАННЯ НЕПОВНОЇ АБО НЕВИЗНАЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД РОЗМИТИХ ЗАПИТІВ У БАЗІ ДАНИХ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторної роботи № 10
з дисципліни
„Експертні системи та автоматизовані системи навчання ”
для студентів базового напряму „Філологія”
спеціальності „Прикладна лінгвістика”

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних системи та мереж
Протокол №4 від 15.11.07

Опрацювання неповної або невизначеної інформації та розгляд розмитих запитів у базі даних: Методичні вказівки до лабораторної роботи №10 / Укл.: Я.П.Кісь, Н.Б. Шаховська, В.А.Висоцька – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, №2522 від 21.12.07р. – 12 с.

Укладачі    Кісь Я.П, канд. техн. наук, доцент
                Шаховська Н.Б., канд. техн. наук, доцент
                Висоцька В.А., асистент

Відповідальний за випуск Пасічник В.В., д. техн. наук., професор

Рецензенти Верес О.М., канд. техн. наук, доцент кафедри ІСМ
                  Каркульовський В.І., канд. техн. наук., доцент кафедри САПР

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)