Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ No7

Дата: група: Дисципліна: Алгоритми та структури даних. Тема: Лінійні алгоритми. Мета:

Методична: закріпити методику проведення лекційного заняття. Дидактична: розглянути загальні правила алгоритмічної мови, команди галуження, команди повторення. Виховна: зміцнювати бажання вивчення дисципліни.

Вид заняття: лекційне заняття. Форми та методи проведення заняття: інформаційно- рецептивні, фронтальне опитування, викладання нового матеріалу.

Міжпредметні зв’язки:

 • Дисципліни, що забезпечують: математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • Дисципліни, що забезпечуються: алгоритмічні мови та програмування, об'єктно-орієнтоване програмування.

Науково-методичне забезпечення:

 1. Алтухов Е.В., Рыбалко Л.А., Савченко В.С. Основы информатики и

вычислительной техники: Учеб. пособие для учащ. средн. спец. уч. заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 303 с. 2. Савченко В.С. Разработка алгоритмов: от простого к сложному.

Учебное пособие для классов с углубленным изучением информатики. – Донецк, 1996 – 320 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ.

 1. Організаційний момент: перевірка відсутніх, зовнішнього вигляду,

готовності аудиторії. 2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань. 3. План викладання нового матеріалу: надано в конспекті лекції. 4. Актуалізація опорних знань:

 • Дати визначення похідної;
 • Дати визначення первісної, невизначеного інтегралу;
 • Дати визначення диференціалу;
 • Визначити зв’язок неперервності та диференційованості;
 • Необхідні умови інтегрованості функції;
 • Таблиця похідних, таблиця інтегралів основних елементарних функцій.

5. Вивчення нового матеріалу: Тема лекції: Лінійні алгоритми.

 • Мотивація вивчення матеріалу: диференціальні рівняння – це основний сучасний засіб розв’язання прикладних задач, який дає змогу описати математичну модель на зрозумілій мові. Тому, сучасному студенту необхідно вміти не тільки розв’язувати основні типи звичайних диференціальних рівнянь, але моделювати за допомогою диференціальних рівнянь текстові задачі.
 • План вивчення нового матеріалу: надається в конспекті лекції. 6. Виклад нового матеріалу: конспект лекції надається. 7. Закріплення нового матеріалу: обговорення окремих питань алгоритмів. 8. Підведення підсумків заняття. 9. Домашнє завдання:

Викладач М.П.Леверя

Лекція No7 Тема: Лінійні алгоритми.

Линейным называется алгоритм, в котором выполняются все этапы решения задачи строго последовательно. Блок схема алгоритма выглядит, как последовательность действий, т.е. не содержит ветвлений и циклов:

начало

ввод исходных данный

действие

С Е . . .

Р И Я

действие

вывод результата

конец

Даны длины сторон треугольника A, B, C. Найти площадь треугольника S. Составьте блок-схему алгоритма решения поставленной задачи.

начало

ввод: A, B, C

P= A + B +

C

2

S=

P ( P - A )( P - B )( P -

C ) вывод: S

конец

Даны координаты вершин треугольника АВС. Найти его площадь. Составьте блок-схему алгоритма решения поставленной задачи

начало

ввод: x1,y1, x2,y2,x3,y3 A=

( x 2 - x 1 ) 2 + ( y 2 - y 1 ) 2 B= ( x 3 - x 2) 2 + ( y 3 -

y 2) 2

C= ( x 3 - x 1) 2 + ( y 3 -

y 1) 2

P =

A + B +

C 2

S=

P ( P - A )( P - B )( P -

C ) вывод: S

конец

В квадратной комнате шириной A и высотой B есть окно и дверь с размерами C на D и M на N соответственно. Вычислите площадь стен для оклеивания их обоями. Составьте блок-схему алгоритма решения поставленной задачи.

начало

ввод: A, B, C, D, M, N

S

1

= 4 * A * B

S

2

= C * D

S

3

= M * N

S = S

1

– (S

2

+ S

3

)

вывод: S

конец

Дана величина A, выражающая объем информации в байтах. Перевести А в более крупные единицы измерения информации. Составьте блок-схему алгоритма решения поставленной задачи.

Задачи повышенной сложности

 1. Студент начал решать задачи данного урока программирования, когда электронные часы показывали h1 часов и min1 минут, а закончил, когда было h2 часов и min2 минут. Составьте программу, позволяющую определить, сколько времени студент решал эти задачи. (Будем считать, что задачи решались не дольше суток.) 2. Дано действительное число а. Не пользуясь никакими другими операциями, кроме

умножения, получить: а) а4 за две операции; б) а6 за три операции; в) а7 за четыре операции; г) а

начало

ввод: A

K = A / 1024

M = K /1024

G = M / 1024

T = G / 1024

вывод: K, M, G, T

конец

8

за три операции; д) а

9

за четыре операции; е) а

10

за четыре операции; ж) а13 за пять операций; з) а15 за пять операций; и) а21 за шесть операций; к) а

28

за шесть операций; л) а

64

за шесть операций; 3. Найти максимум и минимум двух натуральных чисел не используя ветвления

алгоритма.

 

Для перегляду тексту необхідно залогінитись.