Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Розділ 4  
Розроблення та впровадження інтелектуальних системи опрацювання інформаційних ресурсів

У четвертому розділі на основі аналізу базових задач ІСОІР проаналізовано та узагальнено інструментальні засоби, ІТ та ПЗ для побудови таких систем. Детально описано структуру, завдання та принципи реалізації ІСОІР. Розроблено функціональну схему ІСОІР з підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів. Описано функціональні елементи системи згідно ГОСТ 24.204.80, ГОСТ 24.201-79, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Std 830-1998. Розроблено ПЗ формування, управління та супроводу контенту. Подано програмні реалізації розроблених ІСОІР з підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів для організації е-комерції Інтернет-газети та Інтернет-журнали. Основні результати розділу опубліковані в [9, 11-12, 23-24, 148, 163, 272-273, 301-304, 308, 328-379-330, 397-465, 476, 486-487, 541-545, 556, 644-657, 737-738, 788-789, 797-799, 804-806].

  1. 1. Проект розроблення інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів
  2. 1.1. Характеристики проекту розроблення інтелектуальних систем опрацювання інформаційни ресурсів

Метою проекту є реалізація методів та апробація ПЗ опрацювання інформаційних ресурсів в ІСОІР. Розроблення типової структури ІСОІР сприяє узагальненню методики опрацювання інформаційних ресурсів в ІСОІР через етапи формування, управління та супроводу текстового контенту для скорочення часу при побудові типових систем е-бізнесу. Впровадження ІСОІР сприяє скороченню часу при виробництві текстового контенту, аналізі зовнішнього текстового контенту з інших джерел, аналізі динаміці життєвого циклу текстового контенту, аналізі статистики функціонування ІСОІР, аналізі статистики діяльності користувачів інформаційних ресурсів в ІСОІР, збільшенні цільової аудиторії інформаційних ресурсів та розширенні функціональних можливостей цих ІСОІР.

Призначенням ІСОІР є формування, управління та супровід текстового контенту на засадах опрацювання інформаційних ресурсів. ІСОІР призначена для створення загальних функціональних вимог та стандартизованих специфікацій по розробленні ІСОІР шляхом оптимізації етапів процесу опрацювання інформаційних ресурсів в аналогічних системах (Рис. 4.1).

Рис. 4.1. Діаграма варіантів використання для проекту розроблення ІСОІР

Перелік завдань, які виконує ІСОІР.

  1. Формування текстового контенту (збирання даних з різних джерел та їх форматування, виявлення ключових слів та дублювання,формування дайджесту, рубрикаціята вибіркове поширення контенту, створення контенту, збереження контенту, створення правил для фільтру контенту).
  2. Управління текстовим контентом (формування/ротація баз даних і забезпечення доступу до неї; підписка на тематичний контент, розсилка контенту, індивідуалізація роботи користувачів, збереження запитів користувачів і джерел, ведення статистики роботи; забезпечення пошуку; генерація вихідних форм; інформаційна взаємодія з базами даних; формування інформаційного ресурсу, створення коментарів, відгуків на контент, голосування щодо змісту контенту).
  3. Супровід текстового контенту (формування портретів потоку контенту, потенційних/постійних користувачів та цільової аудиторії; виявлення тематичних сюжетів контенту; побудова таблиць взаємозв’язку контенту; розрахунок рейтингів контенту та модераторів/авторів ІСОІР; виявлення, відстеження й кластеризаціянових подій в контентних потоках).

ІСОІР використовують для реалізації електронного бізнесу в галузі інформаційного обслуговування з активним використанням переваг Інтернет-технологій. ІСОІР призначена для надання інформаційних послуг як Інтернет-газета, Інтернет-журнал, Інтернет-видавництво, Інтернет-видання, Інтернет-магазин для продажу контенту тощо. ІСОІР пропонується застосовувати для просування своїх послуг через видавництва, газети, журнали, інформаційні агентства, освітні заклади, фірми розробки програмного забезпечення або фірми з продажу контенту без носія.

Види діяльності для застосування ІСОІР: інформаційна (видавнича, адресно-довідникова, телекомунікаційна, провайдерська), інформаційно-консалтингова (рекламна, маркетингова, перевірка надійності партнерів, дистанційна освіта) та консалтингова (юридичні, економічні, медичні та інші консультації).

Сфери застосування систем електронної конвент-комерції:

  1. для on-line продажу контенту через Інтернет-газети, Інтернет-журнали, дистанційне навчання, Інтернет-видання, Інтернет-видавництва, портали інформативного/розважального/дитячого контенту.
  2. для off-line продажу контенту через системи типу copywriting services, Marketing Services Shop або RSS Subscription Extension;
  3. Інтернет-магазини для продажу eBooks, video, Software, music, movies, picture, digital art, manuals, articles, certificates, forms, files тощо;
  4. для збереження різного типу контенту через сloud storage або cloud computing.

ІСОІР призначається для розв’язання задач, пов’язаних із швидкими темпами зростання обсягів контенту в Інтернет або сфері діяльності е-бізнесу, та поширення доступності до інформаційних ресурсів через Інтернет, активним розвитком е-бізнесу, розширенням набору інформаційних товарів і/або послуг, зростанням попиту на інформаційні товари і/або послуги, створенням технологій і засобів та розширенням областей застосування методів опрацювання інформаційних ресурсів.

  1. 1.2. Обґрунтування розроблення та впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів

Відсутність загального стандартизованого підходу до проектування ІСОІР та процесів опрацювання інформаційних ресурсів призводить до виникнення ряду проблем при розробленні типової архітектури відповідних систем. Через відсутність загальної та детальної класифікації ІСОІР стає проблематичним визначення та формування уніфікованих методів опрацювання інформаційних ресурсів в цих системах. Це створює проблеми для реалізації відповідних підсистем опрацювання інформаційних ресурсів в ІСОІР як формування, управління та супровід контенту.

Відомі існуючі ІСОІР працюють за невідомими алгоритмами для широкого кола програмістів/спеціалістів сфери е-бізнесу. При створенні нових ІСОІР команди спеціалістів заново розробляють методи/засоби опрацювання інформаційних ресурсів та підтримки життєвого циклу текстового контенту. Відсутні навчально-методичні та подібні матеріали для навчання спеціалістів даної галузі. Відсутні дослідження про закономірності та рівень впливу на функціонування ІСОІР відносно реалізації всіх або лише деяких етапів життєвого циклу текстового контенту для опрацювання інформаційних ресурсів. Аналіз результатів функціонування ІСОІР відсутні із-за неможливості доступу до адміністративних частин відомих існуючих ІСОІР, так як вони є текстовими проектами.

Новизна розроблення проекту полягає у проектуванні узагальненої типової структури, методів, засобів і технологій створення ІСОІР, реалізації етапів життєвого циклу текстового контенту. Реалізація підсистем формування, управління та супроводу текстового контенту в ІСОІР призводять до скорочення циклу виробництва та економії часу в поширенні текстового контенту, збільшення потенційної/постійної аудиторії споживачів та кількості учасників е-бізнесу, що сприяє його активному розвитку та розширенню функціональних можливостей ІСОІР. Розроблено рекомендації з проектування загальної типової архітектури ІСОІР, відмінні від існуючих деталізацією етапів та наявністю підсистем опрацювання інформаційних ресурсів, що дають змогу ефективно просто підтримувати життєвий цикл контенту на рівні розробника систем (зменшення ресурсів та часу на розроблення, покращення якості роботи систем). Розроблено та впроваджено ПЗ для формування, управління та супроводу контенту з метою досягнення більшого ефекту від роботи на рівні власника (підвищення рентабельності, зростання інтересу користувачів) та користувача (зрозумілість, спрощення інтерфейсу, уніфікація процесів опрацювання інформаційних ресурсів та розширення вибору функціональних можливостей) ІСОІР.

Для оцінювання часових та фінансових витрат на створення ІСОІР складеного укрупнений план із зазначенням кожного етапу розв’язування під задачі (Рис. 4.2).

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)