Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Предметний покажчик

Абсолютна частота   Медіана  
Варіації розмах   Мода  
Вибірка   Обернена кореляція  
               без повторень   Одноразовий блокнот  
               з повтореннями   Перестановки  
Вибірки обсяг                  з повтореннями  
               двовимірний статистичний розподіл   Подія лінгвістична  
Випробування незалежне                  елементарна  
               лінгвістичне                  залежна  
Відхилення лінійне                  складна  
Глоттохронологія   Правило добутку  
Дешифрування                  додавання  
Дисперсія   Розміщення  
Ентропія                  з повтореннями  
               об’єднання   Розшифрування  
               умовна   Середнє арифметичне  
Значення модальне                  квадратичне відхилення  
Імовірнісне моделювання тексту   Середня частота  
Імовірність   Сполучення  
               апостеріорна                  з повтореннями  
               апріорна   Статистика  
               умовна   Стилеметрія  
Індекс винятковості                  поліноміальна  
               концентрації                  проста  
Інформація                   пуасонівська  
               лінгвістичних подій   Тексту атрибуція  
Інформації, кількість                  надлишковість  
               об’єм   Теорія інформації  
               приріст                   ймовірностей  
               швидкість передавання   Формула Байєса  
Код                  Бернуллі  
Коефіцієнт кореляції                   повної ймовірності  
               лексичної різноманітності   Частота абсолютна  
               синтаксичної складності                  відносна  
               зв’язності мовлення   Шифр  
Комбінаторика                  дволітерний  
Контекстна обумовленість                  книжковий  
Кореляція                  простої заміни  
Криптоаналіз                  Юлія Цезара  
Криптографія                  Віженера  
Криптолінґвістика   Шифрування  
Лексика ядерна      
Лінгвістика квантитативна      
               комп’ютерна      
               математична      
               статистична      
Лінґвометрія      
МДПМ-шифр      

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)