Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1

Частоти голосних і приголосних у тексті, %

Групи фонем Мова
українська російська польська
Голосні 42,1 41,2 41,3
Приголосні 57.9 58,8 58.7

Таблиця А.2

Частоти сонорних, дзвінких і глухих приголосних та їх оцінка

Групи приголосних Мова
українська російська польська
абсол. частота частота у % з відхиленням абсол. частота частота у % з відхиленням абсол. частота частота у % з відхиленням
Сонорні 6646 22,2±0,43 5667 18,8±0,49 5797 18,7±0,49
Дзвінкі 2728 9,1±0,33 3486 11,5±0,38 3547 11,4±0,38
Глухі 5131 17,1±0,46 5693 18,9±0,49 6668 21,5±0,49

Таблиця А.3

Частотність вживання літер української мови

Літера Частотність Літера Частотність Літера Частотність Літера Частотність
Пропуск 0,133 Т 0,046 Я 0,024 Ц 0,009
О 0,082 Е 0,038 З 0,018 Ж, Й 0,007
А 0,074 Р 0,036 Ь 0,016 Є, Ї, Ш 0,005
Н 0,068 С 0,033 Ч 0,015 Щ 0,004
И 0,054 М, К 0,031 Г, Ю 0,012 Ф 0,003
І 0,050 Л, Д 0,028 Б 0,011 Ґ 0,0005
В 0,047 У, П 0,025 X 0,010    

Таблиця А.4

Частотність вживання літер російської мови

Літера Частотність Літера Частотність Літера Частотність Літера Частотність
Пропуск 0,175 Р 0,045 У 0,021 X 0,009
О 0,090 В 0,038 Я 0,018 Ж 0,007
Е 0,072 Л 0,035 ЬІ, З 0,016 Ю 0,006
А 0,062 К 0,028 Ь, Ъ 0,014 Ш 0,006
И 0,062 М 0,026 Б 0,013 Ч, Ц 0,004
Т, Н 0,053 Д 0,025 Г 0,012 Щ, З 0,003
С 0,045 П 0,023 Й 0,010 Ф 0,002

Таблиця А.5

Частотність вживання літер англійської мови

Літера Частотність Літера Частотність Літера Частотність Літера Частотність
Е 0,127 К 0,064 Y 0,027 W 0,013
Т 0,097 Н 0,049 U 0,024 V 0,008
І 0,075 С 0,045 M 0,024 K 0,008
А 0,073 L 0,040 F 0,021 X 0,005
О 0,068 D 0,031 B 0,017 Q 0,002
N, S 0,067 P 0,030 G 0,016 J, Z 0,001

БукС. Н. Основи статистичної лінгвістики: Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 124 с.

Таблиця А.6

Частота появи слів для наукового та розмовно-побутового стилів сучасної української мови

Слово
Відносна частота, %
Науковий Розмовно-побутовий
1 А 0,0459 1,7409
2 багато 0,0866 0,1574
3 важливий 0,0740 0,0163
4 галузь 0,0251 0,0032
5 грунт 0,0517 0,0046
6 де 0,1410 0,2007
7 економічний 0,0456 0,0043
8 єдиний 0,0266 0,0192
9 жінка 0,0095 0,1077
10 зал 0,0064 0,0089
11 інший 0,2111 0,1283
12 інститут 0,0496 0,0320
13 київ 0,0471 0,0135
14 логіка 0,0052 0,0043
15 майбутній 0,0086 0,0092
16 написати 0,0055 0,0298
17 обоє 0,0122 0,0078
18 педагог 0,0180 0,0036
19 радянський 0,0379 0,0046
20 село 0,0239 0,0362
21 точка 0,1080 0,0107
22 умова 0,2582 0,0099
23 факт 0,0217 0,0078
24 характер 0,0863 0,0107
25 цей 0,5507 0,5169
26 чи 0,0850 0,2455
27 швидко 0,0086 0,0398
28 щодо 0,0572 0,0176
29 якість 0,0520 0,0,0036
30 я 0,0125 3,7113

Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 192 с.

Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 180 с.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)