Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
АНАЛІЗ ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ЗАДАЧІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для виконання лабораторних робіт
з дисципліни
“Теорія алгоритмів”
для студентів напряму „Комп’ютерні науки”
спеціальності „Системи штучного інтелекту”
Аналіз даних спостережння у задачах локалізації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія алгоритмів" / Укл.: Пшеничний О.Ю. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2012. – 42 с.

Укладач Пшеничний О.Ю, канд. техн. наук, асистент

Відповідальний за випуск Жежнич П.І., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти
Дунець Р.Б., докт. техн. наук, професор
Шаховська Н.Б., докт. техн. наук., професор

Метою виконання лабораторних робіт є здобуття студентами практичних навичок з аналізу даних спостереження навколишнього середовища для вирішення проблем локалізації у просторі.
В результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:
 знати проблеми, що виникають в системах навігації сучасних робо-
систем та основні методи вирішення цих проблем.
 вміти реалізовувати необхідні алгоритми локалізації та контролю роботів.
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Для виконання лабораторних робіт необхідно:
 Встановити середовище програмування для будь-якої сучасної мови (C#, Java, C++, Delphi, …).
 Ознайомитись з теоретичними відомостями до лабораторної роботи.
 Реалізувати програму, згідно з поставленим завданням.
 Оформити звіт про виконану роботу.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)