Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для виконання лабораторних робіт
з дисципліни
“Теорія алгоритмів”
для студентів напряму „Комп’ютерні науки”
спеціальності „Системи штучного інтелекту”
Алгоритми і структури даних. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія алгоритмів" / Укл.: Шаховська Н.Б. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2011. – 24 с.

Укладач Шаховська Н.Б., канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск Пасічник В.В., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти
Дунець Р.Б., докт. техн. наук, професор
Голощук Р.О., канд. техн. наук., доцент

Метою виконання лабораторних робіт є отримання студентами практичних навичок з принципів створення сучасних інформаційних технологій, основ алгоритмізації, процедурного і візуального програмування.

          В результатi виконання лабораторних робіт студенти  повиннi: 

  • · знати поняття алгоритму, способи подання алгоритму, основні алгоритмічні конструкції, принципу проектування алгоритму "зверху-вниз" та покрокового уточнення алгоритму, типи даних, операції, визначені над даними різних типів.;
  • · вмiти застосовувати різні форми опису алгоритмів, описувати розв’язки типових навчальних задач мовами програмування, реалізовувати програми на комп’ютері, аналізувати вхідні дані і отримані результати, використовувати навчальні програми для вивчення інформатики та інших предметів.

Метою виконання лабораторних робіт є здобуття студентами практичних навичок з аналізу даних спостереження навколишнього середовища для вирішення проблем локалізації у просторі.
В результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:
 знати проблеми, що виникають в системах навігації сучасних робо-
систем та основні методи вирішення цих проблем.
 вміти реалізовувати необхідні алгоритми локалізації та контролю роботів.
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Для виконання лабораторних робіт необхідно:
 Встановити середовище програмування для будь-якої сучасної мови (C#, Java, C++, Delphi, …).
 Ознайомитись з теоретичними відомостями до лабораторної роботи.
 Реалізувати програму, згідно з поставленим завданням.
 Оформити звіт про виконану роботу.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)