Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЗАСТОСУВАННЯ CASE-СИСТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1

з дисципліни

“Технології комп’ютерного проектування”

для студентів напряму „Комп’ютерні науки”

спеціальності „Системи штучного інтелекту”


Застосування CASE-систем для проектування програмних продуктів. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 / Укл.: Я.П.Кісь, В.А.Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2014. –  28 с.

 

Укладачі                       Кісь Я.П., к.т.н, доцент

                                 Висоцька В.А., асистент

 

 

Відповідальний за випуск              Жежнич П.І., д.т.н., професор

 

Рецензенти                              Литвин В.В., д.т.н., професор

                                                Чирун Л.В., к.т.н., доцент

 

Мета роботи. Ознайомитися із CASE-системою BPWin, яка дозволяє проектувати і реалізувати процеси програмного продукта. Ознайомитися із CASE-системою ERWin, яка дозволяє проектувати і реалізувати структуру даних для будь-якого програмного продукта.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)