Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ ЗАДАЧ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 2

з дисципліни

“Технології комп’ютерного проектування”

для студентів напряму „Комп’ютерні науки”

спеціальності „Системи штучного інтелекту”


Інформаційний аналіз системних задач. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 / Укл.: Я.П.Кісь, В.А.Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2014. –  52 с.

Укладачі Кісь Я.П., к.т.н, доцент

Висоцька В.А., асистентВідповідальний за випуск Жежнич П.І., д.т.н., професорРецензенти Литвин В.В., д.т.н., професор

Чирун Л.В., к.т.н., доцент


Мета роботи. Усебічно вивчають інформацію різні дисципліни, зокрема інформатика, теорія інформації, теорія радіолокації, теорія розпізнавання тощо. Уведено показники оцінювання кількості інформації. Так, широко відомі підходи і показники Шеннона, Колмогорова, Кульбака. Запропоновано також інші показники і критерії оцінки властивостей інформації. Головна особливість цих підходів полягає в тому, що вони оцінюють переважно кількісні характеристики інформації і значно рідше – показники якості інформації, такі, як повнота, достовірність тощо.

1        Основні теоретичні відомості

1.1      Аналіз кількісних та якісних характеристик інформації

Під час формалізації і розв’язання реальних задач системного аналізу важливе значення мають якісні характеристики використовуваної інформації. Обґрунтованість, достовірність та ефективність розв’язання прикладних системних задач безпосередньо залежать не тільки від кількісних, але й від якісних характеристик інформації. Звідси випливають принципово нові вимоги до оцінювання вихідної інформації і до процедури інформаційного аналізу.

 

1.2      Основні цілі й задачі інформаційного аналізу

Сформулюємо основні цілі й задачі інформаційного аналізу як одного з важливих інструментів формалізації та розв’язання системних задач. Цілі зводяться до забезпечення необхідного і технологічно можливого рівня інформаційного забезпечення достовірності та обґрунтованості розв’язання прикладних системних задач. Задачі інформаційного аналізу полягають у створені метрологічного і математичного інструментарію для досягнення поставлених цілей.

Досягнення поставлених цілей і розв’язання задач багато в чому залежить від взаємозв’язків і взаємо залежностей різних факторів та умов, фізичних припущень і технологічних обмежень, накладених на функціонування досліджуваного об’єкта. Ці особливості суттєво ускладнюють реальні системні задачі, перетворюючи кожну з них на унікальну. До таких задач насамперед слід віднести задачі технологічного передбачення, інноваційної діяльності, оцінювання ризиків і управління безпекою складних технологічних систем. Тому методологічний і математичний інструментарій інформаційного аналізу доцільно формувати з урахуванням особливостей певного класу системних задач, що буде реалізовано у наступних методичних вказівках.

Мета цієї роботи – формування єдиного підходу до системно узгодженого з погляду ОПР аналізу кількісних і якісних характеристик інформації, оцінювання Іїного впливу на достовірність, повноту і своєчасність розв’язання системних задач.

 

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)