Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторної роботи № 3
з дисципліни
“Технології комп’ютерного проектування”
для студентів напряму „Комп’ютерні науки”
спеціальності „Системи штучного інтелекту”
Об’єктно-орієнтоване моделювання та проектування програмних продуктів. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 / Укл.: Я.П.Кісь, В.А.Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2014. – 42 с.Укладачі Кісь Я.П., к.т.н, доцент

            Висоцька В.А., асистент

Відповідальний за випуск Жежнич П.І., д.т.н., професорРецензенти Литвин В.В., д.т.н., професор

                Чирун Л.В., к.т.н., доцентМета роботи. Оволодіння та поглиблене засвоєння студентами окремих розділів курсу в процесі виконання індивідуальних завдань з елементами наукових досліджень. Розробка UML-діаграм класів, прецедентів, кооперації, послідовності, поведінки та діяльності, на прикладі CASE-системи ArgoUML. Ознайомитися із CASE-системою ArgoUML, яка дозволяє проектувати і реалізовувати прототипи програмного забезпечення. Розробка системи обмежень для елементів діаграм UML за допомогою мови OCL, на прикладі CASE-системи ArgoUML. Ознайомитися із можливостями CASE-системи ArgoUML щодо створення системи обмежень для елементів діаграм UML.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)