Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторної роботи № 4
з дисципліни
“Технології комп’ютерного проектування”
для студентів напряму „Комп’ютерні науки”
спеціальності „Системи штучного інтелекту”
Особливості та проблеми моделювання та проектування інформаційних систем. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 / Укл.: Я.П.Кісь, В.А.Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2014. – 132 с.Укладачі Кісь Я.П., к.т.н, доцент

             Висоцька В.А., асистент

Відповідальний за випуск Жежнич П.І., д.т.н., професорРецензенти Литвин В.В., д.т.н., професор

                Чирун Л.В., к.т.н., доцентМета роботи. Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання та проектування інформаційних систем. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію моделей інформаційних систем, розроблено формальні моделі інформаційних систем, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування інформаційних систем. Робота призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження інформаційних систем, фахівців у галузі ґлобальних інформаційних систем, Інтернету та WWW, з електронної комерції та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей. Робота рекомендована для аспірантів, студентів, що навчаються в маґістратурі за спеціальністю 8.080405 «Інтелектуальні системи прийняття рішень» і вивчають курси Технології комп’ютерного проектування», «Технології сховищ даних», «Інформаційні технології відкритих систем», «Теорія систем баз даних та знань», «Прикладні інтелектуальні системи», «Проектування інтелектуальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень», «Проектування WEB-систем», «Технологія та засоби адміністрування інформаційних ресурсів», «Безпека розподілених інформаційних систем», «Технологія і проектування проблемно-орієнтованих інформаційних систем», «Основи управління великими проектами». Зміст роботи відповідає окремим розділам програм цих курсів.


(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)