Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

СТРУКТУРА, ВИКОНАННЯ ТА ВІДЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ BORLAND C++

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1

з дисципліни Алгоритмізація та програмування, частина 1”

для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

Структура, виконання та відлагодження програм в інтегрованому середовищі Borland C++: Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 / Укл.: В.А. Висоцька, Л.В. Чирун, Л.Б., Чирун. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 36 с.

Укладачі

                                      Висоцька В.А., канд. техн. наук, доц.

                                      Чирун Л.В., канд. техн. наук, доц.

                                      Чирун Л.Б., старший викладач

                           

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти     Верес О.М., канд. техн. наук, доц.

                          Берко А.Ю., доктор техн. наук., проф.


Мета роботи: ознайомитись із середовищем BorlandC++ 3.1, вивчити способи запису програм на мові Сі, ознайомитись з основними конструкціями мови Сі. Метою роботи є вивчення призначення, правил побудови та застосування засобiв препроцесорного опрацювання текстів програм на мовi Сі.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)