Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

РОЗГАЛУЖЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 4

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Розгалуження: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 21 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із поняттям розгалуження на мовi Сі.

1.       Теоретичні відомості

1.1.          Поняття розгалуження

Розгалуженням називається вибір програмою певної групи команд залежно від виконання певної умови, при цьому виконується лише одна з гілок алгоритму. Для програмної реалізації розгалужень використовуються оператори передавання керування, що дають змогу змінювати порядок виконання операторів програми. У мові С для цього передбачено такі операції:

  • безумовний перехід (goto);
  • умовний перехід (if);
  • вибір варіанта (switch).

Для запису умови переходу використовуються логічні (булеві) вирази.

1.2.          Оператор безумовного переходу

Оператор безумовного переходу goto дає змогу передавати керування у будь-яке місце програми, позначене спеціальною міткою. Мітку записують перед оператором, на який потрібно передати керування, і відокремлюють від нього символом двокрапки (:). В мові С мітки не оголошують. Назва мітки може містити цифри та латинські літери, але починатися повинна обов’язково з літери. Синтаксис оператора goto такий:

1) спосіб:

<оператор 1>;

goto <мітка1>;

<оператор 2>;

<оператор 3>;

...

<оператор N>;

<мітка1>:

<оператор N+1>;

2) спосіб:

<оператор 1>;

<мітка2>:

<оператор 2>;

<оператор 3>;

...

<оператор N>;

goto <мітка2>;

<оператор N+1>;

Приклад 4.1.

int a;

goto Start;

a = 5;

a += 2;

Start:

a = 10;

Оператор goto слід застосовувати дуже обережно, особливо при переході в середину блока чи цикла, оскільки це може призвести до непередбачуваних помилок. Тому в мові С оператор goto використовується дуже рідко і вважається застарілим.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)