Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 7

з дисципліни «Методи опрацювання природної мови»

для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

спеціалізації «Системи штучного інтелекту»

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №01 від25.08.2016 р.

Львів-2016


Основні поняття теорії формальних граматик: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 / Укл.: В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 14 с.

Укладачі               Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                                Шестакевич Т.В., асистент

 

 

Відповідальний за випуск      Литвин В.В., д.т.н., професор.

Рецензенти       Берко А.Ю., д.т.н., професор.

                                Чирун Л.В., к.т.н, доцент.

         


Мета роботи: Необхідно розглянути основні поняття теорії формальних граматик: навчитись визначати тип граматики, ознайомитись із формою запису Бекуса-Наура та деревами виведення.

1                    ВСТУП

Методи і положення математичної лінгвістики є теоретичною базою для створення алгоритмічних мов, для побудови систем автоматичного опрацювання мовного матеріалу в ЕОМ: машинного перекладу, інформаційного пошуку, автоматизації видавничих процесів, реферування й анотування наукової літератури, створення термінологічних банків, машинних фондів різних мов (система автоматизації трудомістких процесів у мовознавстві), автоматичного укладання словників, машинного розпізнавання і синтезу усного мовлення тощо. 

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)