Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ХМАРНІ СЕРВІСИ ЗБЕРІГАННЯ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 2

з дисципліни «Крос-платформенне програмування та хмарні сервіси»

для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 124 «Системний аналіз»

спеціалізації «Системи і методи прийняття рішень»

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №01 від 25.08.2016 р.

Львів-2016


 

Хмарні сервіси зберігання: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 / Укл.: В.А. Висоцька, Л.В. Чирун. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 14 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                                      Чирун Л.В., к.т.н, доцент

 

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор.

Рецензенти     Берко А.Ю., д.т.н., професор.

                                      Верес О.М., к.т.н, доцент.


Метою роботи є сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про технології хмарних обчислень, консолідації та віртуалізації, застосовуваними в хмарних обчисленнях, умінь і навичок практичної реалізації хмарних технологій у сучасному виробництві. Ознайомити студентів із основними поняттями та термінологією хмарних обчислень, із областями їх застосування у бізнес-діяльності. Вивчити доцільність перенесення наявних застосунків у хмарне середовище, оцінити ефективність застосування та довгострокові перспективи. Розглянути питання безпеки, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури. Сформувати у студентів уміння системного адміністрування для розробки і супроводу хмарних застосунків. Підготовка випускників до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

Теоретичні відомості

  1. Підготовка робочого оточення. Установка Windows Azure SDK для .NET за допомогою Web Platform Installer

Перейдіть на сайт Центру Розробки на .NET - http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/?sdk=net (рис. 1). Натисніть на посилання .NET SDK для Visual Studio 2012. Буде завантажений інсталятор .NET SDK.

Як тільки пакет буде завантажений, запуститься оболонка Web Platform Installer 4.5 з налаштованим списком програмного забезпечення, необхідне для розробки з використанням Windows Azure SDK. Після завершення установки натисніть Finish в діалоговому вікні (рис. 2).

 

  1. Створення першого сайту в Web Sites на базі шаблону з галереї

Увійдіть на портал управління Windows Azure (http://manage.windowsazure.com), використовуючи облікові дані Windows Live ID. Увійшовши на портал управління, натисніть кнопку New, розташовану в нижньому лівому кутку сторінки, щоб відкрити діалогове вікно New form. Виберіть Web Site для створення нового веб-сайту. Виберіть From Gallery. У діалоговому вікні Find Apps For Azure пропонується вибрати один з передналаштованих образів. Виберіть образ WordPress. У діалоговому вікні Configure Your App введіть в поле URL майбутнє ім'я вашого веб-сайту на основі WordPress. Решту залишіть без змін. У діалоговому вікні New MySQL Database можете вибрати ім'я для бази даних MySQL або продовжити роботу зі згенерованих випадково згенерували. Відзначте, що ви згодні з правилами ClearDB. Натисніть Next. Після розгортання веб-сайту значення поля Status прийме значення Running. Натисніть на посилання в поле Url вашого веб-сайту, щоб перейти на адміністраторську панель блогу. Введіть необхідні дані і натисніть Install WordPress. Ваш блог встановлений. Натисніть Log In для входу в систему. Перейдіть назад на портал управління Windows Azure на вкладку Web Sites. Натисніть на назві свого веб-сайту, щоб перейти на адміністраторську панель веб-сайту і переглянути завантаження в реальному часі.

  1. Модифікація проекту і публікація коду з Visual Studio з використанням FTP

Для Windows Azure Web Sites підтримуються наступні варіанти розгортання: Visual Studio Web Deploy, GitHub, FTP, Team Foundation Services (TFS), Microsoft WebMatrix, DropBox, Mercurial, Git. У цій частині розглядається розгортання веб-сайту з використанням FTP.

Увійшовши на портал управління, натисніть кнопку New, розташовану в нижньому лівому кутку сторінки, щоб відкрити діалогове вікно New form. Виберіть Web Site для створення нового веб-сайту. Виберіть Quick Create. Введіть URL для вашого майбутнього веб-сайту. Після розгортання веб-сайту значення поля Status прийме значення Running. Натисніть на посилання в поле URL вашого веб-сайту, щоб упевнитися, що сайт був створений і працює.

Для того, щоб отримати реєстраційні дані для розгортання по FTP, перейдіть на адміністраторську панель веб-сайту, натиснувши на його імені. На сторінці Dashboard натисніть Reset deployment credentials. Введіть в діалоговому вікні облікові дані, які будуть використовуватися для розгортання веб-сайту.

Для завантаження профілю розгортання, який буде використовуватися в подальшому в Visual Studio, натисніть Download publish profile. Запустіть Visual Studio 2012. Натисніть New Project. Виберіть шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application. Виберіть Internet Application.

Натисніть правою кнопкою миші на проекті. Виберіть Publish. У діалоговому вікні натисніть Import ... і виберіть завантажений з порталу управління Windows Azure профіль розгортання для вашого веб-сайту. Виберіть опцію розгортання FTP та введіть потрібну інформацію, які можна отримати на панелі адміністрування вашого веб-сайту. Для перевірки правильності введених значень натисніть Validate Connection. У разі успішного проходження перевірки натисніть Publish. Далі в поданні Output буде доступний лог розгортання веб-сайту.

Після закінчення завантаження натисніть на адресу в поле URL, щоб перейти на веб-сайт.

  1. Масштабування проекту на Web Sites

Кожен веб-сайт в Windows Azure має панель адміністрування Dashboard, в якій можна отримати різну інформацію про веб-сайті: метрики, завантаження, URL, розташування в датацентрі, а також виконати різні дії: зупинку або запуск веб-сайту, видалення, перехід на веб-сайт і так далі.

При необхідності масштабувати ваш веб-сайт можете зробити це в панелі адміністрування. Перейдіть в панель адміністрування вашого веб-сайту. Натисніть Scale для переходу на сторінку відомостей про масштабування.

Можете виконувати масштабування вашого веб-сайту, регулюючи кількість примірників, яке він буде використовувати. Для цього на сторінці масштабування є спеціальний регулятор (слайдер). За замовчуванням після створення ваш веб-сайт знаходиться в режимі free, тобто його екземпляри виконуються в одному великому просторі разом з примірниками інших веб-сайтів (ізольовано від них). Ви можете ініціювати перехід вашого веб-сайту в режим standard - з отриманням для веб-сайту окремих віртуальних машин.

Знаходяться в режимі free 10 веб-сайтів безкоштовні. Використовуючи слайдер, вкажіть кількість примірників у 2. Натисніть Save. Вкажіть режим веб-сайту в standard.

Відзначте "I have removed the spending limit on my account" для того, щоб з'явилася можливість переходу в режим standard. Вам доступно три розміри екземпляра - Small, Medium і Large. Виберіть режим Medium і, використовуючи слайдер, вкажіть 2 примірника. Натисніть Save.

  1. Опції розгортання

Розробнику для розгортання веб-сайту в Windows Azure Web Sites доступні наступні опції розгортання: Visual Studio Web Deploy, GitHub, FTP, Team Foundation Services (TFS), Microsoft WebMatrix.

WebMatrix є легковажним засобом розробки від Microsoft, що використовують розгортання за допомогою WebDeploy або FTP. Завантажити та встановити WebMatrix 2 з використанням Web Platform Installer 4.0. Для того, щоб отримати реєстраційні дані для подальшого розгортання по FTP, перейдіть на адміністраторську панель веб-сайту, натиснувши на його імені. На сторінці Dashboard натисніть Reset deployment credentials. Введіть в діалоговому вікні облікові дані, які будуть використовуватися для розгортання веб-сайту. Для завантаження профілю розгортання, який буде використовуватися в подальшому в WebMatrix, натисніть Download publish profile. Запустіть WebMatrix. Натисніть Открыть сайт, Удаленный сайт. Натисніть Параметры импорта публикацииі виберіть завантажений з порталу Windows Azure файл профілю розгортання. Введіть назву веб-сайту. Натисніть Проверить подключение. Якщо підключення пройшло нормально, натисніть ОК. У WebMatrix не можна редагувати нічого, крім веб-сторінок, тому відкрийте файл Views \ Home \ Index.cshtml і внесіть будь-які зміни. Натисніть CTRL + S.

Web Deploy. Запустіть Visual Studio 2012. Натисніть New Project. Виберіть шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application. Виберіть Internet Application. Натисніть правою кнопкою миші на проекті. Виберіть Publish. У діалоговому вікні натисніть Import ... і виберіть завантажений з порталу управління Windows Azure профіль розгортання для вашого веб-сайту. Виберіть опцію розгортання Web Deploy. Для перевірки правильності введених значень натисніть Validate Connection. У разі успішного проходження перевірки натисніть Publish. Далі в поданні Output буде розташований лог розгортання вашого веб-сайту по Web Deploy. Внесіть будь-які зміни в ваш проект. Натисніть Publish на вашому проекті. Зверніть увагу, що ви відразу перейшли на вкладку Preview. Натисніть Start Preview. Можете визначити, які оновлені файли потрібно завантажити на платформу Windows Azure. Натисніть Publish.

  1. Розгортання інфраструктури для забезпечення федеративної аутентифікації в додатку за допомогою Windows Azure Access Control Service і AD FS 2.0

Для того, щоб почати роботу з аутентифікацією, необхідно виконати наступні кроки:

1. Встановити і налаштувати всі компоненти (WIF, AD FS 2.0, IIS)

2. Створити хмарний проект, який буде містити всього одну роль - веб-роль,

3. Запустити проект з аутентифікацією по AD FS 2.0 в локальному емуляторі обчислень

4. Перенести проект в Windows Azure.

  1. Установка і настройка компонентів

WIF 3.5 і IIS можна встановити за допомогою Web Platform Installer. Інсталятор автоматично вибере, встановить і налаштує залежності. Встановіть вручну Windows Identity Foundation SDK 4.0, який можна завантажити за посиланням - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4451. Установка не вимагає втручання користувача.

Запустіть Internet Information Services (IIS) Manager, що знаходиться в Control Panel \ All Control Panel Items \ Administrative Tools.

Виділіть ім'я вашого сервера (в даному випадку WEBSERVER) і натисніть Server Certificates. У вікні, ви повинні створити самоподпісанний сертифікат (треба пам'ятати, що комунікації, пов'язані з аутентифікацією, виробляються по захищеному каналу, внаслідок чого необхідно використовувати якийсь сертифікат. Якщо є довірений сертифікат, виданий має на те право організацією, можна припустити створення самоподпісанного сертифіката і використовувати наявний). Натисніть Create Self-Signed Certificate. У вікні, введіть ім'я сертифіката. Визначте його ім'я як DNS-ім'я вашого AD FS 2.0-сервера. Будьте уважні, коли створюєте сертифікат, особливо з датою, що стоїть на сервері. Якщо вона буде відрізнятися від реальної (наприклад, через невстановленого поновлення після скасування переходу часу), клієнт може не увійти в період, під час якого діє сертифікат.

Перейдіть в розділ Sites і клацніть на Default Web Site, в панелі Actions натисніть Bindings. Це необхідно зробити для настройки HTTPS-точки входу для веб-додатки і прив'язати створений раніше сертифікат. У вікні, натисніть Add. У випадаючому списку виберіть https, в SSL certificate створений тільки що сертифікат, після чого натисніть OK. Тепер додаток доступний по HTTPS. Якщо в процесі виникне помилка A specified logon session does not exist, повторіть процедуру або ще раз натисніть OK. Налаштування IIS закінчена.

Створіть Cloud Service на Windows Azure і додайте в сертифікати вашого сервісу створений самоподпісанний сертифікат. Натисніть Win + R. Введіть команду mmc. У вікні, оснащення натисніть CTRL + M (Add / Remove Snap-in в меню File). Виберіть Certificates і натисніть Add. Виберіть Computer account і натисніть Next, Finish. Натисніть OK. Перейдіть в сховище Personal-> Certificates і натисніть два рази на створеному сертифікаті. Перейдіть на вкладку Details і натисніть Copy To File. Натисніть Next. Виберіть Yes, export the private key. Натисніть Next. Виділіть опції Include ... і Export all .... Натисніть Next. Введіть пароль для сертифіката. Натисніть Next. Введіть шлях для файлу сертифіката (наприклад, c: \ cert.pfx). Натисніть Next, Finish. Зайдіть на портал управління Windows Azure (http://manage.windowsazure.com) і перейдіть на вкладку SETTINGS. На вкладці MANAGEMENT CERTIFICATES завантажте файл експортованого сертифікату, введіть пароль і натисніть OK. Через деякий час сертифікат буде додано до сховища сертифікатів примірників ролі. Перейдіть в Visual Studio 2012. Створіть хмарний проект з шаблону Cloud Service. Натисніть два рази на конфігурації веб-ролі, щоб відкрити графічний інтерфейс налаштування ролі.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)