Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ В WINDOWS AZURE І УПРАВЛІННЯ НИМИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Крос-платформенне програмування та хмарні сервіси»

для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 124 «Системний аналіз»

спеціалізації «Системи і методи прийняття рішень»

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №01 від 25.08.2016 р.

Львів-2016


 

Використання сервісів в Windows Azure і управління ними: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 / Укл.: В.А. Висоцька, Л.В. Чирун. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 28 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                                      Чирун Л.В., к.т.н, доцент

 

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор.

Рецензенти                 Берко А.Ю., д.т.н., професор.

                                      Верес О.М., к.т.н, доцент.


Метою роботи є сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про технології хмарних обчислень, консолідації та віртуалізації, застосовуваними в хмарних обчисленнях, умінь і навичок практичної реалізації хмарних технологій у сучасному виробництві. Ознайомити студентів із основними поняттями та термінологією хмарних обчислень, із областями їх застосування у бізнес-діяльності. Вивчити доцільність перенесення наявних застосунків у хмарне середовище, оцінити ефективність застосування та довгострокові перспективи. Розглянути питання безпеки, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури. Сформувати у студентів уміння системного адміністрування для розробки і супроводу хмарних застосунків. Підготовка випускників до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

Теоретичні відомості

  1. Використання Windows Azure SQL Databases в SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio - зручний засіб для взаємодії з джерелом даних SQL Server. Підтримка управління Windows Azure SQL Databases була впроваджена в SQL Server Management Studio версії 2008. Створіть базу даних на порталі управління Windows Azure. Натисніть NEW | DATA SERVICES | SQL DATABASE | QUICK CREATE. Введіть ім'я бази даних, виберіть варіант New SQL database server для створення нового сервера, і введіть логін і пароль для адміністраторського аккаунта.

Перейдіть на вкладку SQL Databases і натисніть на імені створеного сервера. Натисніть кнопку MANAGE.

Після появи питання про те, внести ваш IP-адресу в список дозволених, натисніть YES.

Далі портал повідомить про те, що IP-адреса був доданий в список дозволених, і запитає, чи потрібно перейти до порталу адміністрування сервера. Натисніть NO.

Натисніть на імені сервера, щоб перейти на його панель управління. Скопіюйте з вкладки Dashboard повне ім'я сервера. Також на Dashboard можна виконати інші операції, наприклад, по управлінню брандмауером.

Скопіювавши повне ім'я сервера, запустіть SQL Server Management Studio. Після запуску введіть повне ім'я сервісу в рядок адреси та, вибравши SQL Server Authentification ("Вказівки щодо справжності SQL Server"), введіть логін і пароль адміністратора. Натисніть Соединить.

Після завантаження SQL Server Management Studio розкрийте папку Бази даних | Системні бази даних. Виберіть базу даних master і натисніть Створити запит. Введіть в вікно, що з'явилося запит CREATE DATABASE intuitdb (MAXSIZE = 1GB, EDITION = 'web'); і натисніть F5 для його виконання (створення нової бази даних на сервері в редакції Web і розміром 1 ГБ).

Натисніть правою кнопкою миші на директорії Бази даних та натисніть Оновити. Якщо все пройшло успішно, то ви побачите в списку баз даних новий запис.

Для того, щоб змінити базу даних, виконайте наступний запит:

ALTER DATABASE intuitdb MODIFY (MAXSIZE=50GB, EDITION='business');

Інформацію про всі базах даних на сервері можна побачити, виконавши наступний запит:

SELECT * FROM sys.databases;

Як побачили, виконавши цю лабораторну роботу, використання SQL Server Management Studio для Windows Azure SQL Databases нічим не відрізняється від використання для звичайних локальних примірників SQL Server.

  1. Використання Windows Azure SQL Databases в додатку Cloud Services з використанням Entity Framework

Виконайте запит, наведений нижче, для таблиці intuit db, створеної в попередній лабораторній роботі.

CREATE TABLE [dbo].[image](
  [id] [uniqueidentifier] NOT NULL PRIMARY KEY,
  [name] [nvarchar](250) NOT NULL,
  [size] [bigint] NULL) ON [PRIMARY]

Додайте контекст бази даних в додаток, створене в першій лабораторній роботі.

Натисніть правою кнопкою миші на імені проекту. Натисніть Add | New Item.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)