Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

до розрахунковоїроботи № 1

з дисципліни «Методи опрацювання природної мови»

для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

спеціалізації «Системи штучного інтелекту»

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №01 від25.08.2016 р.

Львів-2016

Розрахуноква робта: Індивідуальні завдання до розрахункової роботи № 1 / Укл.: В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 32 с.

Укладачі               Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                                Шестакевич Т.В., асистент

Відповідальний за випуск      Литвин В.В., д.т.н., професор.

Рецензенти       Берко А.Ю., д.т.н., професор.

                                Чирун Л.В., к.т.н, доцент.

 

Мета роботи: ознайомитись із методами та алгоритмами дисципліни "Методи опрацювання природної мови".

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)